Wie kunt u doorverwijzen?

 • Jongeren/adolescenten vanaf 13 jaar
 • (Jong-) Volwassenen
 • Koppels
 • Gezinnen

Voorbeelden van problematieken die wij behandelen:

 • Angststoornissen (agorafobie, paniekstoornis, OCD, fobie,…)
 • Stemmingsstoornissen
 • Stress en Burn-out
 • Psychosomatische klachten (tgv stress, …)
 • Rouwverwerking
 • Automutilatie
 • Eetproblematiek
 • Relatie- en huwelijksproblematiek
 • Seksuele problemen en/of stoornissen
 • Gezinsproblematiek

Lees meer bij “voor wie”

Therapeutische technieken?

De technieken van de behandeling zijn gebaseerd op:
 • Cognitieve gedragstherapie
 • Oplossingsgerichte therapie
 • Systeemtherapie
 • ACT
 • EFT
 • Contextuele therapie
 • Mindfulness
 • Relaxatietherapie
De technieken worden afgestemd op basis van de problematiek en de persoonlijke voorkeur van de patiënt/cliënt.

Uitgangspunt hierbij is het streven naar kortdurende behandeling.

Hoe verwijst u door en wat mag u verwachten?

We prefereren dat de patiënt/cliënt ons zelf opbelt of mailt om een afspraak te maken.

Visitekaartjes van ons team kunt u altijd aanvragen. 

Bij de aanvang en het beëindigen van de behandeling volgt steeds rapportage aan de doorverwijzende arts (mits toestemming van de cliënt/patiënt).  Indien afstemming noodzakelijk is, wordt er telefonisch contact opgenomen met de behandelende arts of andere betrokken hulpverlener.

Tevens wordt met de patiënt afspraak gemaakt voor een follow-up gesprek drie maand na de laatste sessie.

Tarief bedraagt 60 euro voor individuele therapie, 90 euro voor relatie- en gezinstherapie.

De tarieven voor terugbetaling variëren van ziekenfonds en/of van verzekeringsmaatschappij. Onze therapeuten bezitten de nodige kwalificaties en hebben een overeenkomst met de mutualiteit.

 

Nood aan informatie/opleiding?

Wij geven ook workshops, voordrachten en intervisie aan doorverwijzers over verschillende themata. U kunt altijd een aanvraag doen.


  Stel gerust uw vraag

  [recaptcha]

   Maak een afspraak

   [recaptcha]

    Inschrijven

    [recaptcha]