Waar kunnen we jou mee helpen?

PsyBrugge is een zelfstandige groepspraktijk voor psychotherapie bij jongeren, (jong-)volwassenen, koppels en gezinnen. Wij helpen je bij problematieken zoals depressie, burn-out, angst, paniekaanvallen, obsessief-compulsieve problematiek, rouw, partnerrelatieproblematiek, spanning/stress, agressie,… 

Kwalitatieve zorg op maat aanbieden staat binnen onze werking centraal.  We werken vanuit diverse therapeutische invalshoeken en scholen ons regelmatig bij om op de hoogte te blijven van de meest recente wetenschappelijke inzichten en therapeutische technieken.

Het team bestaat uit erkende klinische psychologen met minimum één extra psychotherapeutische opleiding. Een nauwe samenwerking met verschillende huisartsen, psychiaters, scholen en ziekenfondsen is mogelijk. Naast therapie bieden we ook workshops en groepsgesprekken aan. 

PsyBrugge heeft een goede bereikbaarheid met gratis parking voor de deur. 
Heeft u vragen of wenst u meer informatie, aarzel dan niet om ons te contacteren

intro foto

Therapie

Jongeren komen bij ons in therapie als ze:

 • zich onzeker voelen in contact met leeftijdsgenoten
 • veel stress ervaren op school (bij het maken van taken & toetsen, het geven van presentaties,…)
 • zich vaak somber voelen
 • zich vaak eenzaam voelen
 • vaak aan zichzelf twijfelen
 • zichzelf soms niet begrijpen
 • zeer prikkelbaar zijn en snel heel boos worden
 • moeilijke situaties meemaken/meegemaakt hebben (vb. pestervaringen, scheiding van de ouders, ongewenst seksueel contact, iemand verloren hebben,…)
 • een moeilijk contact hebben met iemand uit hun omgeving (bv. met een ouder, vriend, partner, nieuwe partner van een ouder,…)
 • moeite hebben om hun eigen weg te vinden in de huidige maatschappij
 • zich ergens over schamen of met een schuldgevoel zitten
 • vragen hebben over seksualiteit
 • worstelen met drugsproblematiek
 • zelfverminkend gedrag stellen
 • worstelen met hun voedingspatroon, gewicht en/of lichaamsbeeld
 • een trauma meegemaakt hebben

Wie zijn de jongerenpsychologen in PsyBrugge?

 • Chloë Goetinck
 • Lieselotte Boone
 • Imke Dumarey

Wie kan/zal er in de sessies aanwezig zijn?

Individuele therapie is zeker mogelijk. Je kunt dus met de jongerentherapeut alleen spreken.

In therapie bij jongeren worden (vaak) ook ouders, broers en/of zussen betrokken. Op de intake kan het erg waardevol zijn dat (beide) ouders meekomen. Een probleem hebben we immers nooit alleen. Vaak zijn anderen rondom je ook bezorgd of kampen met gevoelens van machteloosheid, onbegrip, frustratie, verdriet en angst.

Het kan ook dat je met bepaalde relaties vastloopt of veel moeilijkheden ondervindt (en dit ook effectief je gemoed en gedrag gaat beïnvloeden). We kunnen voorstellen of we die persoon mogen uitnodigen in de volgende sessie of later tijdens de therapie.

Uiteraard gebeurt dit enkel met jouw goedkeuring. Indien je hierin instemt, wordt dit ook met jou voorbereid. Als jijzelf iemand belangrijk voor jou wil meebrengen, kan dat uiteraard ook!

Bv. een ouder, een zus/broer, een oma/opa, een vriend/vriendin, heel het gezin,…

Hieronder een reeks van voorbeelden van klachten waarmee u terecht kan bij PsyBrugge.

 • Angstklachten
 • Stemmingsklachten (depressie, bipolariteit, angst)
 • Spannings- en stressklachten
 • Psychosomatische klachten
 • Slaapproblemen
 • Faalangst
 • Studieproblemen
 • Vragen rond relaties en/of seksualiteit
 • Eenzaamheid
 • Zelftwijfel en onzekerheid
 • Trauma
 • Dwangklachten
 • Eetstoornissen
 • Automutilatie
 • Woedeproblematiek
 • Perfectionisme
 • Identiteitsvragen en zingevingsproblemen
 • Rouwverwerking
 • Verslavingsproblematiek

Wie zijn de psychologen voor jongvolwassenen?

 • Chloë Goetinck
 • Lieselotte Boone
 • Imke Dumarey
 • Aranka Van Dongen
 • Elfi Maassen

Hieronder een reeks van voorbeelden van klachten waarmee u terecht kan bij PsyBrugge.

 • Angstklachten
 • Stemmingsklachten (depressie, bipolariteit, angst)
 • Burnout
 • Spannings- en stressklachten
 • Psychosomatische klachten
 • Slaapproblemen
 • Trauma
 • Dwangklachten
 • Eetstoornissen
 • Automutilatie
 • Woedeproblematiek
 • Perfectionisme
 • Eenzaamheid
 • Zelftwijfel en onzekerheid
 • Identiteitsvragen en zingevingsproblemen
 • Rouwverwerking
 • Verslavingsproblematiek
 • Werkgerelateerde problemen
 • Individuele therapie rond partnerrelatiemoeilijkheden en/of relatietwijfel
 • Moeilijkheden/angsten in sociale relaties

Wie zijn de psychologen voor volwassenen?

 • Chloë Goetinck
 • Elfi Maassen
 • Aranka Van Dongen

U kunt uzelf als individu of als koppel aanmelden voor volgende klachten:

 • Ontrouw
 • Jaloezie
 • (escalerende) Conflicten 
 • Geweld
 • Hoe omgaan met ons nieuw samengesteld gezin?
 • Communicatieproblematiek
 • Seksuele problematiek
 • Emotionele intimiteit verbeteren
 • Leer ons onderhandelen
 • Relatietwijfel
 • Beslissings- en of scheidingsbegeleiding
 • Ontevredenheid over praktische zaken (huishouden, financiële regeling, woonsituatie,…) in het samenleven die kunnen leiden tot veel spanningen en relatie-ontevredenheid.

Sommige koppels komen reeds bij het eerste gesprek samen. Maar vaak is het zo dat één partner meer nood voelt aan therapie dan de ander. Je kan dus ook alleen komen en op later tijdstip kan relatietherapie alsnog opgestart worden.

Tijdens de eerste sessies wordt er een beeld gevormd van het leven van elke partner op zich en het leven samen, verder worden de moeilijkheden en/of bezorgdheden in kaart gebracht, de hulpvraag van elk bevraagd en wat er graag bereikt zou worden.

Wie zijn de relatietherapeuten?

 • Chloë Goetinck


Binnen PsyBrugge wordt er in de relatietherapie meestal met twee therapeuten (Peter Lenaerts en Chloë Goetinck) gewerkt. Het verschil in leeftijd, sekse en werkstijl/invalshoek tussen de twee therapeuten biedt een bredere kijk op de relatie, de moeilijkheden en de mogelijkheden.

Als er een samenhang is tussen klachten/problemen en de wisselwerking tussen mensen in een leefsysteem, kan systeemtherapie een goede behandelmethode zijn. Systeemtherapie kan ook plaatsvinden in combinatie met een andere vorm van psychotherapie, bv individuele therapie.

De psycholoog zal doorgaans alle betrokkenen uitnodigen voor een eerste gesprek.  Tijdens de gesprekken worden de zorgen/problemen besproken, maar ook de krachten en sterktes van het gezin.

Uiteraard is de belangrijkste doelstelling het doen verminderen of verdwijnen van de klachten of problemen. Dit wordt bereikt doordat mensen zich ten opzichte van elkaar anders gaan gedragen, anders op elkaar reageren en/of doordat men een andere visie krijgt op de problemen, op zichzelf en op de relaties met anderen. 

Wie zijn de gezinstherapeuten?

 • Chloë Goetinck

Team

Kom jij ons team versterken ? Bekijk snel onze vacatures....

CHLOE GOETINCK

 • Oprichtster en coördinator van PsyBrugge
 • Klinisch psychologe
 • Oplossingsgericht therapeut
 • Relatie- en gezinstherapeut

DOELGROEP

 • Individuele therapie bij jongeren, (jong-) volwassenen en ouderen 
 • Relatietherapie
 • Gezinstherapie
 • Groepstherapie (workshops)

OPLEIDING / LIDMAATSCHAPPEN

 • Master Klinische Psychologie (UGent, 1999-2004)
 • Postgraduaat: Oplossingsgerichte en Cognitieve therapie (Korzybski, 2006-2009)
 • Postgraduaat: Partnerrelatie-, Gezins- en Systeempsychotherapie (UGent, 2011-2015)
 • Diverse meerdaagse opleidingen, studiedagen en workshops.
 • Psychologencommissie: Erkenningsnummer: 802106648
 • Visumnummer FOD: 265928
 • VVPK (Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen)
 • BFP (Belgische Federatie van Psychologen)
 • BVRGS (Belgische Vereniging voor Relatietherapie, Gezinstherapie en Systeemcounseling)

ANDERSTALIGEN

Therapie mogelijk in het Nederlands, Engels, Spaans en Frans. 


Lieselotte Boone

 • Klinisch psychologe
 • Oplossingsgericht therapeut (2017-2021)

DOELGROEP

 • Jongeren
 • Jongvolwassenen 

OPLEIDING / LIDMAATSCHAPPEN

 • Master Klinische Psychologie (UGent, 2009-2014)
 • Postgraduaat: Oplossingsgerichte therapie i.o. (vzw Korzybski-instituut, i.o. sinds september 2017)
 • Psychologencommissie: Erkenningsnummer: 912117315
 • Visumnummer FOD: 262776
 • VVPK (Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen)

ANDERSTALIGEN

Therapie mogelijk in het Nederlands en het Engels.


Elfi Maassen

 • Klinisch psychologe
 • Integratief psychotherapeut (2014-2018)

DOELGROEP

 • Individuele therapie bij jongeren, (jong-) volwassenen en ouderen 
 • Specifieke ervaring met lichaamsgericht werk.
 • Specialisatie: rouw, burnout en brede waaier aan psychosomatische klachten (migraine, tinitus, CVS, fybromyalgie,…) 

OPLEIDING / LIDMAATSCHAPPEN

 • Master Klinische Psychologie (UGent, 2007-2013)
 • Postgraduaat: Therapeutenopleiding interactionele vormgeving (Educatieve Academie vzw, 2014-2018)
 • Psychologencommissie: Erkenningsnummer: 892114425
 • Visumnummer FOD: 266115
 • VVPK (Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen)
 • BFP (Belgische Federatie van Psychologen)

ANDERSTALIGEN

Therapie mogelijk in het Nederlands en het Engels.


Imke Dumarey • Orthopedagoog
 • Counselor in de oplossingsgerichte therapie
 • Oplossingsgericht therapeut (2017-2021)  DOELGROEP  • Jongeren
  • Jongvolwassenen
  • Auti-Coach binnen PsyBrugge  OPLEIDING/LIDMAATSCHAP  • Master in de orthopedagogiek
  • Postgraduaat oplossingsgerichte therapie i.o. (vzw Korzybski-instituut, i.o. sinds 2017)
  • VVO (Vlaamse Vereniging voor Orthopedagogen).  ANDERSTALIGEN


  • Therapie mogelijk in het Nederlands en het Engels

  CHRIS VERHEYDE

  • Klinisch psychologe
  • Oplossingsgericht therapeut

   

  DOELGROEP

  • Individuele therapie volwassenen en ouderen 
  • Burn-out en Bore out
  • Loopbaanvragen en loopbaankeuzes, voorbereiding op pensioen
  • Beleving van fysieke en emotionele aspecten van het ouder worden, identiteit en zingeving
  • Omgaan met ziekte, (chronische) pijn en beperkingen

   

  OPLEIDING / LIDMAATSCHAPPEN

  • Master Klinische Psychologie
  • Postgraduaat: Oplossingsgerichte en Cognitieve therapie (Korzybski instituut)
  • HSP opleiding voor hulpverleners (VUB)
  • Burn-out en Stresscoach (HR Academy en Human Link)
  • Diverse meerdaagse opleidingen, studiedagen en workshops (bedrijfs-en klinisch gericht)
  • Psychologencommissie: Erkenningsnummer: 552101137
  • Visumnummer FOD: 267279

   

  ANDERSTALIGEN

  Therapie in het Nederlands.


  Mogane De Kesel

  • Klinisch psychologe

  DOELGROEP

  • Individuele therapie bij jongvolwassenen, volwassenen en ouderen

  OPLEIDING / LIDMAATSCHAPPEN

  • Master Klinische Psychologie (UGent, 2014-2019)
  • Basisopleiding Cognitieve gedragstherapie (Forta Opleidingen te Rotterdam, 2019-2020)
  • Eerstelijnspsycholoog i.o. (UGent, 2020-2022)
  • Diverse opleidingsdagen en webinars

  • Erkenningsnummer Psychologencommissie: 952123902
  • Visumnummer FOD: 286649
  • VVPK (Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen)

  ANDERSTALIGEN

  Therapie mogelijk in het Nederlands en het Engels.


  Evert Gruwez

  • Klinisch psycholoog
  • Relatie- en gezinstherapeut (2021-2025)

  DOELGROEP

  • Individuele therapie bij jongvolwassenen, volwassenen en ouderen

  OPLEIDING / LIDMAATSCHAPPEN

  • Master in de Klinische Psychologie (2016-2020)
  • Bachelor in de Criminologische Wetenschappen (2014-2016)
  • Psychologencommissie: Erkenningsnummer: 961126846
  • Visumnummer FOD: 309435

  ANDERSTALIGEN

  Therapie mogelijk in het Nederlands en het Engels.


  OLIVIA DEFORCHE

  • Klinisch psychologe

  DOELGROEP

  • Jongeren
  • Jongvolwassenen
  • Volwassenen

  OPLEIDING / LIDMAATSCHAPPEN

  • Master Klinische Psychologie (UGent, 2016-2019)
  • Visumnummer FOD: 329283
  • Psychologencommissie: erkenningsnummer:932135110

  ANDERSTALIGEN

  Therapie mogelijk in het Nederlands en het Engels.


  LOUISE VAN DE KERCKHOVE

  • Klinisch psychologe

  DOELGROEP

  • Individuele therapie bij jongvolwassenen, volwassenen en ouderen

  OPLEIDING / LIDMAATSCHAPPEN

  •  Master klinische psychologie (UGent, 2015-2020)
  • Postgraduaat: therapeut interactionele vormgeving i.o. (Educatieve Academie Antwerpen, 2021-2025)
  • Psychologencommissie: erkenningsnummer: 972127249
  • Visumnummer FOD: 290630
  • VVKP (Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen)

  ANDERSTALIGEN

  Therapie mogelijk in het Nederlands en Engels


  Sofie Dhaeyere

  • Klinisch psychologe

  Doelgroep

  Individuele therapie bij

  • Jongeren
  • Jongvolwassenen
  • Volwassenen

  Opleidingen/ lidmaatschappen

  • Master in de Klinische Psychologie (2017-2022)
  • Erkenningsnummer Psychologencommissie: 992134823
  • Visumnummer FOD: 369951

  Anderstaligen

  Therapie mogelijk in het Nederlands en het Engels


  Visie en werkwijze

  WERKWIJZE

  U maakt telefonisch een eerste afspraak. Afhankelijk van de problematiek en leeftijd wordt bekeken welke psycholoog van onze praktijk de therapie op zich zal nemen.

  Bij het intakegesprek wordt samen bekeken met welke regelmaat therapie gewenst is.  De duur van de therapie is afhankelijk van de problematiek. Meestal betreft het een 5 à 10-tal sessies. Een kennismakingsgesprek is ook mogelijk.

  VISIE

  Geen enkele problematiek, geen enkel verhaal is hetzelfde. ‘Therapie op maat’ is onze motto.

  De werkwijze varieert van cliënt tot cliënt, maar ook van het probleem waarmee men worstelt. Zo zal bij een depressie of angstproblematiek veel aandacht gegeven worden aan de gedachten en het gedrag (cognitieve gedragstherapie). Bij burn-out of psychosomatische klachten wordt dan eerder aandacht gegeven aan de balans tussen rust-spanning, perfectionisme, zorg voor zichzelf,… Bij relationele problemen staat men dan meer stil bij communicatie, conflictmanagement, beleving, interactievormen, seksuele omgang,…

  Er wordt steeds gezocht naar kleine, concrete en haalbare doelstellingen. Dit proces wordt samen geëvalueerd.

  De focus van de therapie ligt op het heden en de toekomst. In die zin wordt er niet zozeer gegraven in het verleden. Echter, bij sommige problemen speelt het verleden een grote rol. De impact van dat verleden op het heden en de toekomst wordt dan uiteraard bekeken, vooral met het oog op een betere toekomst.

  Lees meer

  Workshops

  Na meer dan 10 jaar geven van individuele therapie, relatietherapie en gezinstherapie groeide de idee om workshops rond bepaalde thema’s te organiseren.

  Mensen komen vaak moeilijk naar buiten met hun probleem uit schaamte, waardoor het vaak de indruk geeft dat we de enige zijn die lijden onder de bepaalde klacht. Via een workshop willen we een veilige ruimte creëren waar we kennis en ervaring kunnen uitwisselen met lotgenoten. Hoewel er vaak een drempel ervaren wordt om te spreken in groep, worden workshops door deelnemers als erg positief beleefd.

  Er wordt steeds op basis van recent onderzoek theorie en praktische tips meegegeven.

    

  Ontdek al onze workshops >

  Mildheid en Compassie: Kennismaking & Training

  Zaterdag 2, 9 en 16 juli 2022 10h00 tot 11h45 PSYBRUGGESTEENKAAI 26, 8000 BRUGGEVoel je je vastzitten in patronen zoals perfectionisme, zelfkritiek, stress,piekeren, onrust ?Mildheid en ...
  LEES MEER >

  Workshop UNPLUG


  oktober-november 2018

  Workshop Unplug wordt georganiseerd door
  PsyBrugge en Praktijk voor Relaxatietherapie

  Inschrijven nu mogelijk!

  Stress, vermoeidheid, spanningsklachten, piekeren, slecht slapen, verstoorde ademhaling, angstig, prikkelbaar, burnout?
  PsyBrugge en de Praktijk voor Relaxatietherapie bieden een workshop aan van vijf sessies waar aandacht zal besteed worden aan de oorzaken en effecten van stress.

  LEES MEER >

  04/05/2018: FOTO’S!! Wat wil je nog meer weten over relaties? – Een ontmoeting in de huidige huiskamers

  Chloë Goetinck en Peter Lenaerts, psychologen en systeemtherapeuten uit de praktijk PsyBrugge, ontvangen op vrijdag 4 mei in de huiskamer 
  Prof Dr. Dirk De Wachter en Dr. Jan Olthof.

  Bekijk de foto's.

  LEES MEER >

   Stel gerust uw vraag

    Maak een afspraak

     Inschrijven