Tarieven

Intakegesprek: 70-75 euro Individueel gesprek (masteropleiding): 65 euro Individueel gesprek (master +psychotherapie-opleiding): 70 euro Gezinsgesprek/relatiegesprek (1h): 100 euro
Bij therapie aan huis wordt er een verplaatsingskost aangerekend. Indien u een afspraak niet aanwezig kan zijn, wordt u verwacht minimum 48h op voorhand telefonisch te verwittigen (geen mail noch sms). Bij geen of laattijdige verwittiging wordt de sessie aangerekend.

Geconventioneerd tarief: Therapie aan 11 euro?

De toegankelijkheid en de prijs van psychologische hulp mogen geen drempel meer zijn. Dit aanbod van de overheid is gericht op zowel kinderen, adolescenten als volwassenen. Hierbij gaat extra aandacht naar mensen met een migratieachtergrond, jonge ouders, alleenstaanden, mensen die een dierbare hebben verloren, zorgverleners en mantelzorgers, mensen in financieel kwetsbare groepen en ouderen. Sinds 2022 zijn de collega’s binnen PsyBrugge voor enkele uren geconventioneerd. Wat wil dit zeggen?
 • 11 euro per individueel gesprek (dit voor maximum 8 sessies). Vanaf februari 2024 moet er voor jongeren tot en met 23 jaar geen remgeld meer betaald worden.
 • 4 euro per individueel gesprek wanneer je recht hebt op verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds (dit voor maximum 8 sessies).
 • Maximaal 2,5 euro per groepssessie
 • Je moet in orde zijn met je ziekteverzekering en in bezit zijn van een rijksregisternummer.
Jammergenoeg kunnen wij dit dus niet onbeperkt aan iedereen aanbieden, ondanks wat er in de media gecommuniceerd wordt.

Terugbetaling via ziekenfonds/verzekeringen

Consultaties kunnen gedeeltelijk terugbetaald worden door het ziekenfonds.  De tarieven voor terugbetaling variëren volgens ziekenfonds en leeftijd. Neem contact op met uw ziekenfonds en vraag naar informatie omtrent “terugbetaling psychotherapie”. Ook sommige extra-legale verzekeringen van bedrijven en overheden voorzien in gedeeltelijke of volledige terugbetaling.  Indien u recht heeft op terugbetaling, gelieve het terugbetalingsdocument mee te nemen op uw consulatie. Wij doen het nodige zodat u van uw terugbetaling kunt genieten. Om de kwaliteit van de zorgverlening te garanderen leggen de ziekenfondsen en verzekeringen een aantal criteria vast waaraan de therapeut dient te voldoen.  Onze therapeuten bezitten de nodige kwalificaties en hebben een overeenkomst met de mutualiteit om u terugbetaling te verzekeren.

  Stel gerust uw vraag

  [recaptcha]

   Maak een afspraak

   [recaptcha]

    Inschrijven

    [recaptcha]