Visie en werkwijze

WERKWIJZE

U maakt telefonisch een eerste afspraak. Afhankelijk van de problematiek en leeftijd wordt bekeken welke psycholoog van onze praktijk de therapie op zich zal nemen.

Bij het intakegesprek wordt samen bekeken met welke regelmaat therapie gewenst is.  De duur van de therapie is afhankelijk van de problematiek. Meestal betreft het een 5 à 10-tal sessies. Een kennismakingsgesprek is ook mogelijk.

Geen enkele problematiek, geen enkel verhaal is hetzelfde. ‘Therapie op maat’ is onze motto.

VISIE

De werkwijze varieert van cliënt tot cliënt, maar ook van het probleem waarmee men worstelt. Zo zal bij een depressie of angstproblematiek veel aandacht gegeven worden aan de gedachten en het gedrag (cognitieve gedragstherapie). Bij burn-out of psychosomatische klachten wordt dan eerder aandacht gegeven aan de balans tussen rust-spanning, perfectionisme, zorg voor zichzelf,… Bij relationele problemen staat men dan meer stil bij communicatie, conflictmanagement, beleving, interactievormen, seksuele omgang,…

Er wordt steeds gezocht naar kleine, concrete en haalbare doelstellingen. Dit proces wordt samen geëvalueerd.

De focus van de therapie ligt op het heden en de toekomst. In die zin wordt er niet zozeer gegraven in het verleden. Echter, bij sommige problemen speelt het verleden een grote rol. De impact van dat verleden op het heden en de toekomst wordt dan uiteraard bekeken, vooral met het oog op een betere toekomst.

Daarbij hoort dat de cliënt zelf zijn therapiedoelen, het tempo en de duur van de therapie kiest. De cliënt als de echte deskundige in zijn/haar problematiek.

De aangewende technieken zijn wetenschappelijk ondersteund. Dit noemt men ook wel evidence-based werken.

De technieken waarmee we werken komen vanuit verschillende therapeutische stromingen: de cognitieve gedragstherapie (CGT), relaxatietherapie, mindfulness, oplossingsgerichte therapie, Acceptance and Commitment Therapy (ACT), en relatie-en gezinstherapie.

De context waarin de cliënt leeft vinden we heel belangrijk om mee te nemen in de therapie. We staan nooit geïsoleerd, noch staat een probleem geïsoleerd.

Zo zijn de partner, ouders, of andere dierbaren, steeds welkom om mee te komen. Ook zij kunnen met vragen zitten (hoe help ik nu het best, vanwaar komt dit probleem, hoe wordt dit beter?), maar ook met allerlei emoties (verdriet, onmacht, spijt, schuld, kwaadheid, frustratie,…).  In een gesprek kan de nodige ruimte daarvoor geboden worden. Dit is uiteraard niet verplicht, maar een mogelijkheid.

Ook de bredere context kan betrokken worden. Indien nodig wordt er samengewerkt met andere hulpverlenende instanties. Dit kunnen de volgende zijn: school, clb, huisarts, psychiater, BJZ, andere hulpverlener, ….

  Stel gerust uw vraag

  [recaptcha]

   Maak een afspraak

   [recaptcha]

    Inschrijven

    [recaptcha]